Pojašnjenje šta je propisano da se posjećuje a šta ne od mesdžida Medine

Vaše mišljenje