Sunnet je požurivanje iftara

Opis

Pitanje: Da li je iftarivanje vadžib ili ne? Kada musliman dođe u mesdžid za vrijeme akšam namaza u periodu iftara: da li će se prvo iftariti ili će prvo pristupiti džematu, da bi klanjao sa njima akšam namaz?

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Opširni opis

  Sunnet je požurivanje iftara

  السنّة تعجيل الفطر في الصيام

  > Bosanski – Bosnian – بوسني <

  www.islamqa.info

  الإسلام سؤال وجواب

  —™

  Prijevod:

  Ervin Sinanović

  Recenzija:

  Begija Sinanović

  Ersan Grahovac

  ترجمة:

  أروين سنانوفيتش

  مراجعة:

  بقية سنانوفيتش

  أرسان غراهوفاتس

  Sunnet je požurivanje iftara

  Pitanje: Da li je iftarivanje vadžib ili ne? Kada musliman dođe u mesdžid za vrijeme akšam namaza u periodu iftara: da li će se prvo iftariti ili će prvo pristupiti džematu, da bi klanjao sa njima akšam namaz?

  Odgovor: Zahvala pripada Allahu;

  Od prakse Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, je požurivanje sa iftarom. Na to ukazuju mnogrobrojni hadisi Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Prenosi se od Sehla b. Sa'da da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Neće ljudi prestati biti na hajru, sve dok budu požurivali sa iftarom, a odgađali sehur (do zadnjeg trena).“[1] Ono što je neophodno svakome postaču jeste da što prije iftari sa par zalogaja kao bi povratio energiju, a zatim da klanja akšam namaz. Nakon namaza, ako ima potrebu da nastavi sa jelom kako bi utolio glad nema nikakvih smetnji.

  Ovo je bila praksa Allahova Polanika, sallallahu alejhi ve sellem. Prenosi se od Enesa b. Malika da je rekao: „Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je uobičavao da se iftari prije akšam namaza sa svježim datulama, a ako ih ne bi imao onda bi se iftario suhim datulama, ako ne bi imao ni njih iftario bi se sa par gutljaja vode.“[2]

  Rekao je El-Mubarekfuri u komenetaru na ovaj hadis: „ﷻ‬ njemu je jasan pokazatelj na veliku preporučenost žurenja sa iftarom.“

  [1] Bilježe Buhari, br. 1821., i Muslim, br. 1838.

  [2] Tirmizi - Poglavlje o postu, br. 632., Albani ga je ocijenio vjerdostojnim u Sahihu Ebi-Davud, 560.

  Vaše mišljenje