Iftar hirurga

Opis

Pitanje: Jedan od mojih rođaka je hirurg i zanima ga da li može radi operacije da odgodi iftar?

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Opširni opis

  Iftar hirurga

  طبيب يعمل عملية جراحية فهل يؤجل إفطاره؟

  < اللغة البوسنية >

  www.islamqa.info

  موقع الإسلام – سؤال وجواب

  —™

  Prijevod: Ervin Sinanović

  Revizija: Begija Sinanović, Ersan Grahovac

  ترجمة: أروين سنانوفيتش

  مراجعة: بقية سنانوفيتش، أرسان غراهوفاتس

  Iftar hirurga

  Pitanje: Jedan od mojih rođaka je hirurg i zanima ga da li može radi operacije da odgodi iftar?

  Odgovor: Sva hvala pripada Allahu;

  1 – Od prakse Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da se požuruje sa iftarom, nakon nastupanja akšamskog vremena, i zabilježeni su mnogi hadisi na ovu temu.

  Prenosi se od Sehla b. S'ada da je Allahov Poslanik, sallallhu alejhi ve sellem, rekao: „Ljudi će biti na hajru (dobru) sve dok budu požurivali sa iftarom.“ (Bilježe Buhari, br. 1975., i Muslim, br. 1098.)

  Imam En-Nevevi je u komnetaru ovoga hadisa rekao: „ﷻ‬ ovome hadisu je podsticanje na požurivanje sa iftarom nakon što zađe Sunce, što znači da će Ummet biti organizovan i na hajru sve dok budu čuvali ovaj sunnet, a kada ga budu odgađali to će biti znak nereda u koji će upasti Ummet.“ (Vidjeti: En-Nevevi, Šerhu sahihi Muslim, 7/208.)

  Ibn-Hadžer je prokomentarisao ovaj hadis rekavši: „Rekao je Muhelleb: 'Mudrost je u tome da se ne produžuje dan dodajući mu nešto od noći.', zatim zato što je raniji iftar veća milost prema postaču i pruža mu veću energiju za činjenje ibadeta. Islamski pravnici su složni da to važi onda kada se sa sigurnošću utvrdi da je zašlo Sunce, bilo time što posvjedoče dva pouzdana čovjeka, a po jačem mišljenju dovoljan i jedan pouzdan.“ (Vidjeti: Ibn Hadžer el-Askalani, Fethul-Bari, 4/199.)

  Druga mudrost je:

  „Požurivanje ka onome što je Allah dozvolio, a Allah Koji je Plemenit voli da ljudi uživaju u plodovima Njegove plemenitosti. Zato Allah voli da ljudi požure sa iftarom nakon što zađe Sunce.“ (Vidjeti: Muhammed ibn Salih el-Usejmin, Eš-Šerhul-mumti', 268/6.)

  Ibn-Dekik El-'Id kaže: „ﷻ‬ ovom hadisu je odgovor šijama na njihovo odgađanje iftara dok se ne pojave zvijezde.“ (Vidjeti: Ibn Hadžer el-Askalani, Fethul-Bari, 4/199.)

  2 – Od prakse Allahova Posalnika, sallallahu alejhi ve sellem, je da se iftari svježim hurmama, a ako ne nađe onda će se iftariti suhim hurmama, a ako ne nađe ni to iftarit će se vodom, a ako nema ni vode iftarit će se onime što ima od hrane ili pića.

  Ako postač nema čim da se iftari, iftari će nijetom, tj. donijet će nijet u data-originalu da prekida post i time bi požurio sa iftarom i sproveo Sunnet u tome.

  Šejh Muhammed ibn Salih El-Usejmin kaže: „Ako se ne bi našlo pri ruci ni hrane ni pića iftarit će se nijetom, a njegovo središte je data-originale. To je dovoljno.“ (Vidjeti: Eš-Šerhul-mumti', 269/6.)

  Na osnovu izloženog dolazimo do konstatacije da ako pomenuti doktor nije u mogućnosti da se iftari hurmama ili vodom zbog obaveze operacije dovoljno mu da prekine post nijetom data-originala, i time je postupio po Sunnetu.

  Allah najbolje zna.