Propisane dove prilikom iftara

Opis

Pitanje: Koji je propis učenja dove koje su prenešene sa slabim lancem prenosilaca?
Prilikom iftara:
اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت
Allahumme leke sumetu ve ala rizkike eftartu / Gospodaru tebi postih i iz tvoga se obilja iftarih.
أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار
Ešhedu en la ilahe illellah estagfirullahe eseluke el-dženete ve euzubike mine-n-nar / Svjedočim da nema nema Božanstava mimo Allaha, tražim od Allaha oprosta i molim Allaha da me uvede u džennet i sačuva patnje u ognju.
Koji je propis učenje ove dove, da li propisano, dozvoljeno, zabranjeno, pokuđeno ili pa ispravno ili zabranjeno?

Download
Vaše mišljenje