Propisane dove prilikom iftara

Opis

Pitanje: Koji je propis učenja dove koje su prenešene sa slabim lancem prenosilaca?
Prilikom iftara:
اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت
Allahumme leke sumetu ve ala rizkike eftartu / Gospodaru tebi postih i iz tvoga se obilja iftarih.
أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار
Ešhedu en la ilahe illellah estagfirullahe eseluke el-dženete ve euzubike mine-n-nar / Svjedočim da nema nema Božanstava mimo Allaha, tražim od Allaha oprosta i molim Allaha da me uvede u džennet i sačuva patnje u ognju.
Koji je propis učenje ove dove, da li propisano, dozvoljeno, zabranjeno, pokuđeno ili pa ispravno ili zabranjeno?

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Opširni opis

  Propisane dove prilikom iftara

  الذكر المشروع عند الإفطار

  < اللغة البوسنية >

  www.islamqa.info

  موقع الإسلام – سؤال وجواب

  —™

  Prijevod: Ervin Sinanović

  Revizija: Begija Sinanović, Ersan Grahovac

  ترجمة: أروين سنانوفيتش

  مراجعة: بقية سنانوفيتش، أرسان غراهوفاتس

  Propisane dove prilikom iftara

  Pitanje: Koji je propis učenja dove koje su prenešene sa slabim lancem prenosilaca?

  Prilikom iftara:

  اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت

  Allahumme leke sumtu ve 'alaa rizkike eftartu / Gospodaru, radi Tebe postih i Tvojom opskrbom se iftarih.

  أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار

  Ešhedu en la ilahe illallah estagfirullahe es'elukel-dženete ve e'uzubike mine-n-nar / Svjedočim da nema istinskog božanstava mimo Allaha, tražim od Allaha oprosta i molim Allaha da me uvede u Džennet i sačuva patnje u Ognju.

  Koji je propis učenje ove dove, da li propisano, dozvoljeno, zabranjeno, pokuđeno ili pa ispravno ili zabranjeno?

  Odgovor: Sva hvala pripada Allahu;

  Prvo: Dova prilikom iftara koju ste spomemuli zabilježena je sa slabim lancem prenosilaca u Sunenu Ebu-Davuda, br. 2358. Prenosi je Muaz b. Zuhra od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je prilikom iftara učio ovu dovu: „Allahumme leke sumetu ve 'ala rizkike eftartu.“

  Dova koja je može zamijeniti je, također, zabilježena kod Ebu-Davuda, br. 2357., a u njoj se prenosi od Abdullaha ibn Omera da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prilikom iftarenja učio sljedeću dovu: „Zeheb-z-zame'u ve-b-telleti-l-'uruku ve sebet-l-edžru in ša Allah / ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله / Nestala je žeđ, natopile su se žile, a nagrada je osigurana ako Allah da.“ (Vjerodostojnim ga je ocijenio el-Albani.)

  Drugo: Dozvoljeno je postaču da dovi za vrijeme posta i prilikom iftara. Imam Ahmed bilježi od Ebu-Hurejre, radijellahu anhu, da kaže: „Rekli smo: 'O Allahov Poslaniče, kada tebe vidimo i kad smo u tvom društvu, data-originala nam se smekšaju i budemo ahiretski ljudi, a kad se odvojimo od tebe, okrenemo se dunjaluku, i djeci i ženama.' Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: 'Kada biste vi stalno bili u stanju u kakvom ste dok ste kod mene, sa vama bi se rukovali meleki i posjećivali bi vas u vašim kućama, a da ne griješite, Uzvišeni Allah bi umjesto vas stvorio ljude koji će griješiti da bi im Allah oprostio.' Rekli smo: 'O Allahov Poslaniče, govori nam o Džennetu, kako je građen?' Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: 'Cigla od zlata, cigla od srebra, njihov malter misk mirišljavi, a šljunak biseri i drago kamenje, a njegova prašina (zemlja) šafran. Ko uđe u njega uživat će, neće očajavati, u njemu će biti vječno i neće umrijeti; odjeća mu se neće poharati niti će njegova mladost proći. Trojici Allah neće odbiti njihovu dovu: pravednom imamu – vladaru, postaču dok ne iftari i mazlumu (onome kome je načinjena nepravda). Dovu mazluma nosi oblak i pred njom se otvaraju vrata nebeska. Allah, dž.š., kaže: 'Tako mi Moje veličine, pomoći ću ti pa makar i poslije nekog vremena.“ (Bilježi imam Ahmed, br. 8030., a vjerodostojnim ga je ocijenio Šuajb El-Arnaut.)

  Prenosi se od Tirmizija i u njegovoj verziji stoji: „...postač dok se iftari...“ (Bilježi et-Tirmizi, br. 2525., a vjerodostojnim ga je ocijenio el-Albani.)

  Dozvoljeno ti je da od Allah tražiš Džennet, da Mu se utječeš od Džehenema, da tražiš oprosta, i da upućuješ druge propisane dove. Što se tiče ove dove: „Ešhedu en la ilahe illellah estagfirullahi eseluke el-dženete ve e'uzubike mine-n-nar.“, nju nismo našli u Sunnetu.

  Izvor:

  Islam PiO - www.islamqa.info

  Naučna klasifikacija: