PRIHVATANJE ISLAMA KAO RELIGIJE KOJA NAS PRIBLIŽAVA BOGU

Opis

Veoma sam zainteresirana za vjeru islam. Šta trebam učiniti kako bih postala muslimanka? Uvijek sam bila u potrazi za religijom koja će učiniti da se osjećam bliže Bogu, kao što to islam čini.

Vaše mišljenje