PRIHVATANJE ISLAMA KAO RELIGIJE KOJA NAS PRIBLIŽAVA BOGU

Opis

Veoma sam zainteresirana za vjeru islam. Šta trebam učiniti kako bih postala muslimanka? Uvijek sam bila u potrazi za religijom koja će učiniti da se osjećam bliže Bogu, kao što to islam čini.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Opširni opis

  PRIHVATANJE ISLAMA KAO RELIGIJE KOJA NAS PRIBLIŽAVA BOGU

  تريد اعتناق الإسلام

  >Bosanski – Bosnian –< بوسني

  Muhammed b. Salih El-Munedždžid

  محمد بن صالح المنجد

  —™

  Prijevod:

  Amra Dacić

  Recenzija:

  Irfan Klica

  Fejzo Radončić

  ترجمة:

  عمرة داتسيتش

  مراجعة:

  عرفان كليتسا

  فيزو رادونتشيش

  Prihvatanje islama kao religije koja nas približava Bogu

  Pitanje:

  Veoma sam zainteresirana za vjeru islam. Šta trebam učiniti kako bih postala muslimanka? Uvijek sam bila u potrazi za religijom koja će učiniti da se osjećam bliže Bogu, kao što to islam čini.

  Odgovor:

  Sva zahvala pripada Allahu.

  Veliko nam je zadovoljstvo što čujemo interesovanje za prihvaćanje islama. Islam je, doista, vjera koja povezuje ljudska bića direktno sa Gospodarom preko vjerovanja u tevhid Stvoritelja i preko raznih vrsta ibadeta. Takva jedinstvena povezanost uliva smiraj i spokoj u osobu, i čini čovjeka sretnim. Ona obuhvata ljubav, strah, nadu i potčinjenost Svemogućem Gospodaru Allahu.

  Doista, ovo je suština i stvarno značenje ibadeta, koji obuhvaća i kombinira srčana djela sa pokretom jezika tokom spominjanja Allaha, uz rad tjelesnih organa. To se manifestira, između ostalih djela,kroz namaz, post, zekat, učenje Kur'ana,a što će rezultirati pozitivnim i dobronaklonim efektima u samim osobama, Allahovom voljom, inšaAllah.

  Nema sumnje da ovaj zaključak do kojeg si došla je rezultat dvije stvari: zdravog razuma i upute od Allaha.

  Što se tiče prihvatanja islama, to je vrlo jednostavna i lahka radnja, koja se sastoji od izgovaranja Kelime-i-šehadeta: “Svjedočim da nema drugog istinskog boga osim Allaha, i svjedočim da je Muhammed Allahov rob i Njegov poslanik."

  Naći ćeš detaljnija objašnjenja u odgovorima na pitanja pod brojem 114, 179 i 378.

  Na kraju, iskreno ti želimo dobrodošlicu, naša sestro, u islamu i spremni smo ti pružiti bilo koju uslugu ili moguću informaciju.

  Molimo Allaha da upotpuni i usavrši Njegovu milost i dobrotu prema tebi i da ti podari upornost i istrajnost na istini. Doista, Allah je Onaj Koji upućuje na Pravi put.