Sunnet je onome ko je propustio neke tekbire na dženazi da ih nadoknadi

Vaše mišljenje