Način na koji se žena kupa (gusul) nakon spolnog akta, poluciranja (džunupluka) i menstruacije

Opis

Postoji li razlika u načinu kupanja muškarca i ženske osobe nakon spolnog akta i poluciranja? Da li žena treba rasplesti kosu ili je dovoljno da po kosi pospe tri pregršti vode, kako se govori u jednom hadisu? l kakvaje razlika u kupanju nakon spolnog akta, poluciranja i menstruacije?

Vaše mišljenje