Allahova jednoća

Opis

Da li ste u mogućnosti da izložite mušrikima (politeistima, mnogobošcima) dokaz Allahove, subhanehu ve te’ala, jednoće?

Vaše mišljenje