Uslovi prihvatanja dva šehadeta

Opis

Moje pitanje se tiče teme jedne hutbe gdje je imam govorio o jednoj riječi, i rekao je da ta riječ ima svoje uslove. Učenjaci su ih spomenuli oko devet ili slično tome, kako bi insan bio u mogućnosti ući u Džennet. I rekao je da samo izgovaranje riječi nije dovoljno. Htio sam da više saznam o tim uslovima. On je spomenuo neka poput: prvo – znanje (el-ilm) o riječi, drugo – čvrsto uvjerenje (el-jekin), pa da li znate nešto o tome? I da li ste u mogućnosti da mi predstavite ostatak uslova? Vaša pomoć će mi biti, inšallah, od velikog značaja.

Vaše mišljenje