Da li muslimani obožavaju Muhammeda?

Opis

Da li muslimani obožavaju Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem?

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Opširni opis

  Da li muslimani obožavaju Muhammeda?

  ] Bosanski – Bosnian – بوسني [

  Muhammed Salih El-Munedždžid

  Prijevod: Senad Crnkić

  2013 - 1434

  ﴿ هل يعبد المسلمون محمدًا؟ ﴾

  « باللغة البوسنية »

  محمد صالح المنجد

  ترجمة: سناد تسرنكتش

  2013 - 1434

  Da li muslimani obožavaju Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem?

  Ne, muslimani ne obožavaju Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, niti bilo kojeg drugog vjerovjesnika.

  Muslimani vjeruju u sve vjerovjesnike uključujući Adema, Nuha, Ibrahima, Davuda, Sulejmana, Musaa i Isaa, sallallahu alejhim ve sellem.

  Muslimani vjeruju da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, posljednji i zadnji vjerovjesnik.

  Oni (muslimani) vjeruju da jedino Bog zaslužuje da se obožava, ne ljudsko biće ili nešto drugo.

  Islam PiO

  Šejh Muhammed Salih El-Munedždžid