Od kada se računa početak islama?

Opis

Od kada se računa početak islama? I koliki je vremenski period između Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, i Isaa, alejhis-selam?

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Opširni opis

  Od kada se računa početak islama?

  ] Bosanski – Bosnian – بوسني [

  Muhammed Salih El-Munedždžid

  Prijevod: Senad Crnkić

  2013 - 1434

  ﴿ متى كانت بداية الإسلام؟ ﴾

  « باللغة البوسنية »

  محمد صالح المنجد

  ترجمة: سناد تسرنكتش

  2013 - 1434

  Od kada se računa početak islama?

  Pitanje:

  Od kada se računa početak islama? I koliki je vremenski period između Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, i Isaa, alejhis-selam?

  Odgovor:

  Hvala Allahu.

  Poslanstvo Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, se računa kao početak islama, a poslanstvo se desilo kada je Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, došao melek Džibril i donio objavu od Allaha, u Mekki na Arapskom poluostrvu; a to se desilo u ponedjeljak, u mjesecu ramazanu, kada je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, napunio četrdeset godina, a trinaest godina prije njegove Hidžre (imigracije) u Medinu. (I od tada se računa hidžretski kalendar.)

  Shodno gregorijanskom kalendaru, poslanstvo se desilo negdje oko 608 ili 609 godine. A obavjestio nas je Selman El-Farisi, radijellahu anhu, (a on je jedan od Poslanikovih, sallallahu alejhi ve sellem, ashaba – drugova) da je između Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, i Isaa, alejhis-selam proteklo šest stotina godina. A Allah zna najbolje.

  Islam PiO

  Šejh Muhammed Salih El-Munedždžid

  Vaše mišljenje