Svjedočenje tevhida obuhvata sve tri vrste tevhida

Opis

Da li „La ilahe illallah“ ili svjedočenje da nema istinskog boga koji zaslužuje da bude obožavan mimo Allaha Jedinog, Koji nema ortaka, obuhvata tevhid rububijjeta i tevhid imena i svojstava, ili samo tevhid ubudijjeta? Pitam jer sam pročitao o značenju La ilahe illallah da znači da ne postoji nešto što se obožava s pravom osim Allaha, da priznajem i da budem ustrajan na ibadetu Allahu Jedinom i da izbjegavam ibadet bilo kome drugom; i da je to značenje koje trebam imati na umu kada izgovaram ove riječi, kada želim da se pokajem, pa da li je moj šehadet krnjav zato što u mislima nemam prisutnog tevhida rububijjeta i tevhida imena i svojstava, uz napomenu da ja vjerujem u njih, pa da li je moja tevba ili pokajanje ispravno?

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Opširni opis

  Svjedočenje tevhida obuhvata sve tri vrste tevhida

  ] Bosanski – Bosnian – بوسني [

  Muhammed Salih El-Munedždžid

  Prijevod: Senad Crnkić

  2013 - 1434

  ﴿ شهادة التوحيد متضمنة لأنواع التوحيد الثلاثة ﴾

  « باللغة البوسنية »

  محمد صالح المنجد

  ترجمة: سناد تسرنكتش

  2013 - 1434

  Svjedočenje (šehadet) tevhida obuhvata sve tri vrste tevhida

  Pitanje:

  Da li „La ilahe illallah“ ili svjedočenje da nema istinskog boga koji zaslužuje da bude obožavan mimo Allaha Jedinog, Koji nema ortaka, obuhvata tevhid rububijjeta i tevhid imena i svojstava, ili samo tevhid ubudijjeta? Pitam jer sam pročitao o značenju La ilahe illallah da znači da ne postoji nešto što se obožava s pravom osim Allaha, da priznajem i da budem ustrajan na ibadetu Allahu Jedinom i da izbjegavam ibadet bilo kome drugom; i da je to značenje koje trebam imati na umu kada izgovaram ove riječi, kada želim da se pokajem, pa da li je moj šehadet krnjav zato što u mislima nemam prisutnog tevhida rububijjeta i tevhida imena i svojstava, uz napomenu da ja vjerujem u njih, pa da li je moja tevba ili pokajanje ispravno?

  Odgovor:

  Hvala Allahu, riječ ihlasa ili iskrenosti i šehadet tevhida je osnova vjere (asl dina), put spasa i dokaz uspjeha; riječ radi koje je Allah stvorio džinne i ljude, da rade shodno njoj onako kako to dolikuje i zaslužuje.

  Ova riječ obuhvata sve tri vrste tevhida: tevhid rububijjeta, tevhid uluhijjeta tj. tevhid ibadeta i tevhid imena i svojstava.

  Onaj ko izgovara ove riječi mora u njih vjerovati i moraju mu biti prisutne u mislima tokom izgovora, te da se to u njemu potpuno ustabili, da mu ne bude stransko niti zbunjujuće, i to bez najmanje poteškoće ili patnje.

  Dakle, potreba duše za tevhidom i njegovom spoznajom je veća od njene potrebe za hranom i pićem, i to je prirodna i spontana potreba, ali ono što je obaveza svakom obvezniku jeste da žudi ka postizanju spoznaje i sticanju znanja kojim se postiže ispunjavanje uslova šehadeta i od nje se otklanjaju prepreke iskrenosti i istinitosti u njoj.

  Za više podataka o uslovima riječi tevhida prilikom izgovora iste, molimo da pogledate odgovore na pitanja i to na linku (http://www.islamhouse.com/427793) i (http://www.islamhouse.com/427791).

  Ove tri vrste tevhida su nužne i usko povezane, pa ko prihvati jednu vrstu, mora prihvatiti i ostale. Rekao je šejh Abdul-Aziz b. Baz, rahimehullah (neka mu se Allah Uzvišeni smiluje):

  „Tevhid rububijjeta iziskuje tevhid uluhijjeta, upućuje na njega i čini ga obaveznim, kao što je slučaj sa tevhidom imena i svojstava: tevhid rububijjeta ga iziskuje jer Onaj ko stvara, opskrbu daje i ima vlast nad svim, takav zaslužuje sva lijepa imena i savršena svojstva; On je potpun u svome Biću, imenima, svojstvima i djelima, nema ortaka, niti sličnog, niti ga mogu pogledi dokučiti i On sve čuje i sve zna.

  Onaj ko upotpuni sve tri vrste tevhida, sačuva ih i ustraje na njihovom značenju; znat će istinski da je Allah Jedan, i da samo On zaslušuje ibadet mimo svih Njegovih stvorenja. A ko zapostavi jedan od njih, zapostavio je sve. Dakle, ove vrste iziskuju jedna drugu. Nema islama bez njih sviju.“ (Završen citat iz Medžmu' fetava Ibn-Baz, 1/38-39.)

  S obzirom da ti vjeruješ u to sve, i da si ubjeđen u to, kažemo da u tvom šehadetu nema manjkavosti niti krnjavosti, i u tvome pokajanju ne postoji ništa sporno u smislu da li trebaš da ga obnoviš. Čovjeku nekada ne bude sve prisutno što zna u određenoj situaciji; nekada prevlada prisutnost značenja jednog imena od imena Allaha Uzvišenog, ili svojstva od ostalih svojstava, ali to ne znači da postoji krnjavost u njegovu imanu kada su ostala imena ili svojstva u pitanju.

  Tako se može desiti da bude u stanju obožavanja (ubudijjeta) i pokornosti, pa nadvlada prisutnost značenja tevhida ubudijjeta i iskrenosti djela samo radi Allaha.

  A nekada se desi da bude stanje traženja opskrbe, ili otklanjanje nedaće, pa nadvlada prisutnost značenja svedočenja Allahovih stvorenja Njegovom rububijjetu, te izdvajanjem Njega kao jedinog ko svime upravlja i uređuje, i tako dalje.

  A Allah zna najbolje.

  Islam PiO

  Vaše mišljenje