Značenje šehadeta tevhida

Opis

Šta znači šehadet da nema boga koji zaslužuje da se obožava osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik?

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Opširni opis

  Značenje šehadeta tevhida

  ] Bosanski – Bosnian – بوسني [

  Muhammed Salih El-Munedždžid

  Prijevod: Senad Crnkić

  2013 - 1434

  ﴿ معنى شهادة التوحيد ﴾

  « باللغة البوسنية »

  محمد صالح المنجد

  ترجمة: سناد تسرنكتش

  2013 - 1434

  Značenja šehadeta tevhida

  Šta znači šehadet da nema boga koji zaslužuje da se obožava osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik?

  Hvala Allahu,

  a zatim, značenje šehadeta La ilahe illallah ili da nema boga koji zaslužuje da se obožava mimo Allaha jeste: negiranje zasluge obožavanja svakome mimo Allaha Uzvišenog, te njeno pripisivanje samo Allahu, azze ve dželle, koji nema ortaka. Rekao je Allah Uzvišeni: „To je zato što je Allah istina, a oni kojima oni, pored Allaha, ibadet čine doveći ih su neistina - batil, i zato što je Allah uzvišen i velik“. (El-Hadždž, 62)

  Dakle, riječi nema boga znače negaciju svega što se obožava mimo Allaha, a riječi osim Allaha označavaju potvrdu svih vrsta ibadeta samo Allahu, tako da značenje biva: nema istinskog boga osim Allaha ili ne postoji neko ko se obožava s pravom osim Allah.

  Kao što Allah Uzvišeni nema ortaka u Svojoj vlasti, isto tako nema ortaka u ibadetu Njemu, subhaneh.

  A značenje šehadeta da je Muhammed Allahov poslanik jeste: odlučna potvrda iz dubine data-originala koja se podudara sa govorom jezika da je Muhammed Allahov rob i poslanik svim stvorenjima, ljudima i džinima. Zato je obaveza da potvrdimo sve o čemu nas je obavjestio o prijašnjim događajima i o onom što će se desiti, te ono što je dozvolio od halala i zabranio od harama, kao i da prihvatimo i radimo sve što je naredio, da ostavimo i odstupimo od svega što je zabranio, da sljedimo njegov šerijat ili vjerozakon, živimo njegovim sunnetom tajno i javno, uz zadovoljstvo u onom što je presudio i povinovanje tome, te znanje da je pokornost njemu pokornost Allahu, i da je grijeh njemu grijeh Allahu, jer je on dostavljač od Allaha Njegove poslanice, i Allah ga nije usmrtio sve dok nije s njim upotpunio vjeru i dostavio je jasnom dostavom, pa neka ga Allah nagradi najboljim čime Allah nagrađuje svoga vjerovjesnika za svoj narod i poslanika za svoj ummet.

  Rob neće ući u vjeru osim sa ova dva šehadeta, i ova dva šehadeta su usko vezani i jedan drugog iziskuju.

  Zato su uslovi svjedočenja da nema istinskog boga osim Allaha isti kao i uslovi svjedočenja da je Muhammed Allahov poslanik, a ovi uslovi su zajedno spomenuti sa njihovim dokazima u pitanjima na slijedećem linku (http://www.islamhouse.com/427793) i (http://www.islamhouse.com/427791).

  A Allah zna najbolje.

  Šejh Muhammed Salih El-Munedždžid

  Izvor:

  Islam PiO - www.islamqa.info

  Naučna klasifikacija: