Naš stav naspram slabih hadisa o vrijednosti djela

Opis

Kakav je stav učenjaka naspram hadisa čiji je lanac prenosilaca slab, ali metn (sadržaj) podstiče na lijepo djelo ili dovu. Želimo odgovor na ovo pitanje.

Vaše mišljenje