Hoće li postiti dan polovine mjeseca šabana iako je hadis po tom pitanju slab?

Opis

Da li je dozvoljeno raditi po slabom hadisu za koji znamo da je slab, i to u poglavljima o vrijednostima djela poput: "Kada bude noć polovine mjeseca šabana provedite je u klanjanju a njen dan u postu", uz napomenu da je post nafila ibadet Allahu kao i noćni namaz.

Download

Izvor:

Islam PiO - www.islamqa.info

Naučna klasifikacija:

Vaše mišljenje