Opis

Nakon što mi je muž umro prisustvovala sam oblačenju ćefina. Nakon što je okupan i u ćefine obučen, podigla sam ćefin sa njegovog lica i poljubila ga u lice. Neki rođaci su mi rekli da nije dozvoljeno meni da otkrivam ćefin sa lica jer je već okupan i obučen u ćefine i da to kvari abdest, pa da li sam grešna u tome? Ako je tako, šta da radim sada, Allah vas nagradio?

Vaše mišljenje