Propis stavljanja mushafa na stomak umrloga

Opis

Koji je propis stavljanja mushafa na stomak umrle osobe? Koji je propis učenja Kur’ana umrloj osobi i stavljanja mushafa na njen stomak?

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Opširni opis

  Propis stavljanja mushafa na stomak umrloga

  ] Bosanski – Bosnian – بوسني [

  Abdulaziz b. Abdullah b. Baz

  Prijevod: Senad Muhić

  Revizija:

  Ersan Grahovac

  2013 - 1434

  ﴿حُكْم وضع المصحف على بطن الميت﴾

  « باللغة البوسنية »

  عبد العزيز بن عبد الله بن باز

  ترجمة: سناد موهيتش

  مراجعة:

  أرسان غراهوفاتس

  2013 - 1434

  Propis stavljanja mushafa na stomak umrloga

  Pitanje: Koji je propis stavljanja mushafa na stomak umrle osobe?

  Odgovor: Takav postupak nema osnove u šerijatu i spada u novotarije.

  Pitanje: Koji je propis učenja Kur'ana umrloj osobi i stavljanja mushafa na njen stomak?

  Odgovor: Ne postoji ispravan argument za učenje Kur'ana umrloj osobi ili učenje na kaburu i takvo nešto nije šerijatom propisano. Ovakav propis ima i stavljanje mushafa na stomak umrloga, a islamski učenjaci spominju da se može stavljati neki teški materijal na stomak kako se ne bi napuhao.[1]

  [1] Fetve šejha Ibn Baza, 13/95.