Redanja klanjača sa desne strane imama

Opis

Upitan je šejh Muhammed b. Ibrahim o redanju klanjača sa desne strane imama prilikom dženaze.

Vaše mišljenje