Da li savjetovati vlasnike pornografskih stranica?

Opis

Želim da, Allahovom voljom, pozovem vlasnike pornografskih stranica, nevjernike, da se povrate Allahu, pa koji su vaši savjeti nama?
Posjedujem „Dnevnik muslimana“ koji sadrži tefsir Časnog Kur’ana na engleskom jeziku pa šta predlažete uvaženi šejhu?

Vaše mišljenje