Uslovi ispravnosti dobrog djela

Opis

U kojem slučaju Allah prima dobra djela od roba i koji su uslovi da bi djelo bilo ispravno i primljeno kod Uzvišenog Allaha?

Download
Vaše mišljenje