Stav šejha el-Usejmina po pitanju opravdanja neznanjem

Opis

Koji je stav šejha Ibn el-Usejmina po pitanju opravdanja neznanjem u velikom širku? Slušao sam i čitao od njega dva različita govora. Jedne prilike je u programu Nurun ala el-Derb odgovorio onome koji ga je upitao o muslimanima koji obožavaju kabure, riječima: „Ovo ukazuje na neznanje onoga koji pita kada takve naziva muslimanima.“, dok je druge prilike odgovorio da pri takvima ostaje propis islama radi neznanja u kojem se nalaze, i nepostojanju onih koji bi ih opomenuli. Pa da li šejh ima dva stava po ovom pitanju, jedan stari, a drugi novi za koji smatra da je ispravan? Koji od ova dva stava je ispravan i podupiru ga šerijatski dokazi?

Vaše mišljenje