Izvori finansiranja državne kase u islamskoj državi

Opis

Ako se zekat ne može izdvojiti osim u osam fondova koji su spomenuti u ajetu, odakle će se onda finansirai državni službenici, graditi putevi, bolnice, škole, i drugi projekti koje je država dužna da finansira?

Vaše mišljenje