Da li islam prema nemuslimanima gleda sa samilošću?

Vaše mišljenje