Propis stavljanja mushafa na sedžadu

Opis

Koji je propis stavljanja mushafa na sedžadu?

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Opširni opis

Propis stavljanja mushafa na sedžadu

] Bosanski – Bosnian – بوسني [

www.islamqa.info

Prijevod:

Senad Muhić

Revizija:

Ersan Grahovac

2014 - 1435

﴿ما حكم وضع القرآن على السجادة؟﴾

« باللغة البوسنية »

موقع الإسلام – سؤال وجواب

ترجمة:

سناد موهيتش

مراجعة:

أرسان غراهوفاتس

2014 - 1435

Propis stavljanja mushafa na sedžadu

Pitanje:

Koji je propis stavljanja mushafa na sedžadu?

Odgovor:

Hvala Allahu

Jednoglasan je stav islamskih učenjaka da je obaveza poštivati Kur'an i čuvati ga od svega čime bi mogao biti omalovažen.

Rekao je imam Nevevi: „Islamski učenjaci su složni po pitanju obaveznosti poštivanja Kur'ana i njegovog čuvanja od bilo kakvih vidova omalovažavanja.“[1]

Nije potrebno muslimanu da pretjeruje po ovom pitanju. Mnogi su, kada je riječ o ovome, pretjerivali, do te mjeri da su govorili: „Trideset godina, kada god bih ulazio u kuću gdje se nalazi Kur'an, bio bih pod abdestom.“

Neki čak ne bi spavali u kući u kojoj se nalazi mushaf, nego bi cijelu noć ostajali budni iz bojazni da ne puste vjetar.

Svi ovi postupci su u vidljivoj suprotnosti sa praskom Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i njegovih ashaba, jer oni su boravili u veoma malim prostorijama, a prisustvo mushafa, odnosno pojedinih stranica Kur'ana, nije ih spriječavalo da noće u njima, da imaju spolni kontakt sa svojim suprugama i da borave u njima bez abdesta, a to se dešavalo i kada je Kur'an sakupljen u jednu zbirku i kada su ga mnogi imali u svojim kućama.

ﷻ‬ džamiji Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a ni u džamijama u kojima su ashabi klanjali, nije bilo polica na kojima su se držali listovi Kur'ana ili neki drugi listovi koji su sadržavali znanje o islamu i postavlja se pitanje: Da li se to smatra omalovažavanjem ili ne? A stavljanje mushafa na čisto tlo, ukoliko ima potrebe za tim, kao npr. kada se želi učiniti sedžda tilaveta, nije sporno.

Šejh Usejmin veli: „Lijep odnos prema Kur'anu obuhvata i to da se on ne stavlja na mjesto koje ukazuje na omalovažavanje, poput mjesta gdje su nečistoće, i tome slično. Stoga, obaveza je pripaziti na ono što rade pojedina djeca. Neki od njih, nakon što završe ispite u školi, bacaju skripte koje sadrže i neke dijelove Kur'ana po putevima, u kante za smeće i sl. Da nas Allah sačuva.

Stavljanje mushafa na čisto tlo, ili zemlju nije sporno jer u tome nije omalovažavanje Kur'ana. To se često dešava kod ljudi koji klanjajući uče iz mushafa, pa kada žele da učine sedždu spuste ga ispred sebe. Takvo nešto se ne smatra omalovažavanjem i nije problematično.“[2]

Šejh Ibn Džibrin je upitan o stavljanju mushafa na čisto tlo ili sedžadu, pa je odgovorio: „Preče je da se stavi na mjesto koje podignuto od zemlje, kako bi se tim postupkom Kur'an uzdigao i suštinski i formalno, jer se o listovima Kur'ana govori da su to uzdignuti i čisti listovi (merfu'ah mutahhere). Ako si u potrebi da spustiš Kur'an, onda ga pokušaj spustiti na mjesto koje je makar malo podignuto od tla, a ako to nije moguće, onda se dozvoljava stavljanje mushafa na čist tepih ili prekrivač i sl. Mushaf je uzvišeniji od toga da se stavlja na nisko mjesto, nečisto ili na prašinu, jer se takvim postupkom on omalovažava, ako postoji potreba da se stavi na čisti tepih ili prekrivač, onda nije problematično, ali se, u svakom slučaju, treba truditi da se mushaf uzdigne i suštinski i formalno.“[3]

Dakle, nije sporno staviti mushaf na seždžadu ukoliko je ona čista i ukoliko je sigurno da mushaf neće biti nadohvat ruke djeci i drugima koji bi se sa njim poigravali, a preče ga je ostavljati na mjesto koje je podignuto od tla.

Allah najbolje zna.

[1] El-Medžmu'u, 2/85.

[2] Šerhu-ﷺ‬-rijadi-s-salihin, 1/423., izdavačka kuća Ibn Hejsem, broj hadisa 181.

[3] Fetava islamijje, 15/4.