Da li je dozvoljeno ostaviti neke vadžibe kako se ne bi završilo u zatvoru?

Opis

Veoma dobro znamo da je brijanje brade, spuštanje nogavica ispod članaka, po hadisu zabranjeno, međutim moje pitanje glasi: U našoj državi se zabranjuje puštanje brade i podizanje nogavica i osoba koja to čini smatra se opasnom i prijeti joj zatvor i određene sankcije, dok je porodica te osobe izložena raznim istraživanjima i kontrolama.
U ovakvim teškim uslovima žive muslimani koji su u velikoj želji da primjenju Allahovu vjeru, međutim, oni su izloženi kraćenju i brijanju brade, puštanju odjeće preko članaka, i ostavljanju mnogih drugih sunneta koje, ako budu radili, završiće u zatvoru. Moje pitanje glasi: Da li da ostavimo sve ove vjerske propise koje smo spomenuli kako ne bismo bili izloženi zatvoru i drugim pritiscima ili da se strpimo na uznemiravanju?

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Opširni opis

Da li je dozvoljeno ostaviti neke vadžibe kako se ne bi završilo u zatvoru?

] Bosanski – Bosnian – بوسني [

www.islamqa.info

Prijevod:

Senad Muhić

Revizija:

Ersan Grahovac

2014 - 1435

 ﴿هل يترك بعض الواجبات خشية دخول السجن﴾

« باللغة البوسنية »

موقع الإسلام – سؤال وجواب

ترجمة:

سناد موهيتش

مراجعة:

أرسان غراهوفاتس

2014 - 1435

Da li je dozvoljeno ostaviti neke vadžibe kako se ne bi završilo u zatvoru?

Pitanje:

Veoma dobro znamo da je brijanje brade, spuštanje nogavica ispod članaka, po hadisu zabranjeno, međutim moje pitanje glasi: ﷻ‬ našoj državi se zabranjuje puštanje brade i podizanje nogavica i osoba koja to čini smatra se opasnom i prijeti joj zatvor i određene sankcije, dok je porodica te osobe izložena raznim istraživanjima i kontrolama.

ﷻ‬ ovakvim teškim uslovima žive muslimani koji su u velikoj želji da primjenju Allahovu vjeru, međutim, oni su izloženi kraćenju i brijanju brade, puštanju odjeće preko članaka, i ostavljanju mnogih drugih sunneta koje, ako budu radili, završiće u zatvoru. Moje pitanje glasi: Da li da ostavimo sve ove vjerske propise koje smo spomenuli kako ne bismo bili izloženi zatvoru i drugim pritiscima ili da se strpimo na uznemiravanju?

Odgovor:

Molimo Allaha Uzvišenog da pomogne potlačenim na svakom mjestu i da im podari vlast i postojanost i da njihovi neprijatelji dožive isto ono što oni doživljavaju.

Nema sumnje da je ispoljavanje istine, ustrajnost na njoj i stpljivost na nedaćama bolje za vjernika. Ko smatra da je izdržljiv i da može podnijeti nedaće bolje mu je da ispolji istinu. Allah Uzvišeni veli: Elif Lam Mim. Misle li ljudi da će biti ostavljeni na miru ako kažu: Mi vjerujemo!" i da u iskušenje neće biti dovedeni? A Mi smo u iskušenje dovodili i one prije njih, da bi Allah sigurno ukazao na one koji govore istinu i na one koji lažu. (El-Ankebut, 1-3.)

Ko se boji štete za koju sigurna zna da će se desiti, onda mu je dozvoljeno da koristi olakšice kako bi štetu od sebe otklonio.

Većina Poslanikovih, sallallahu alejhi ve sellem, ashaba su bili čvrsti i ustrajni na Allahovom putu i nisu podlegli pritiscima nevjernika i pored zlostavljanja koja su nad njima vršena.

Od ashaba koji su koristili olakšice je i Ammar b. Jasir koji je samo formalno podlegao pritiscima nevjernika, dok je njegovo data-originale bilo smireno i vjerovanje u njemu nije isčezlo.

Allah Uzvišeni veli: Onoga koji učini kufr nakon imana – osim ako bude na to primoran, a data-originale mu ostane čvrsto u vjeri - čeka Allahova kazna. One koji kufrom zadovoljni budu stići će srdžba Allahova i njih čeka patnja velika. (En-Nahl, 106.)

Zatvori u kojima se vrše određena zlostavljanja su, prema islamskim učenjacima, jedna vrsta prisile koja dozvoljava čovjeku da ostavi neke vadžibe i da učini neke harame.

Međutim, obaveza je da se primjeni pravilo: ﷻ‬ nuždi od zabranjene stvari je dozvoljeno uzeti samo onoliko koliko je nužno, i dozvoljeno je ostaviti onoliko od vadžiba koliko je nužno da se odagna ono čime se čovjeku prijeti.

Ako se zlostavljanje može izbjeći i sa kraćenjem brade, onda nije dozvoljeno njeno brijanje. Tako isto je i sa podizanjem i spuštanjem odjeće i sl.

Musliman u takvoj situaciji treba da ima na umu da je to samo stanje nužde ili stanje prisile, i da treba da bude iskren prema sebi, te da nakon što izađe iz stanja nužde vrati se potpunom izvršavanju onoga što je vjerom naređeno i ispoljavanju istine.

Musliman treba da se trudi onoliko koliko može, a nije problematično ako izostavi neku od obaveza ukoliko se boji štete po sebe i nije mu dozvoljeno izostavljati obaveze ako ga niko ne prisiljava da ih ostavlja.

Allah Uzvišeni veli: Allah nikog ne opterećava preko njegovih mogućnosti. (El-Bekare, 286.)

I kaže: Bojte se Allaha koliko god ste u mogućnosti. (Et-Tegabun, 16.)

Molimo Allaha da ojača islam i muslimane, i da ponizi neprijatelje vjere.

A Allah najbolje zna.

Islam, pitanja i odgovori.

Vaše mišljenje