Nije sporno prijaviti zločinca u nemuslimanskoj zemlji

Opis

Da li je dozvoljeno prijaviti policiji ukoliko primjetim da neko konzumira drogu, a među takvim ima i muslimana? Da li se razlikuje propis toga ako među njima ima i muslimana? Kako postupiti ako nije dozvoljeno takvo djelo prijaviti policiji, pogotovo ako sam siguran da moj savjet neće imati koristi i ja znam da taj njihov postupak ne šteti meni direktno, ali drugim ljudima šteti?
Kako postupiti ako se ovo isto desi u muslimanskoj državi i da li je u tom slučaju dozvoljeno prijaviti policiji?
Tražio sa odgovor za ovo pitanje na vašem portalu, ali sve što sam našao bila je zabrana rada u policijskim organima nemuslimanske države, jer ona sudi po zakonu koji nije islamski.
Na osnovu toga sam zaključio da nije dozvoljeno prijaviti zločin takvoj policiji, pa da li sam ispravno zaključio?

Vaše mišljenje