Stav muslimana spram nasilja i šta da čini kada nevjernici napadaju muslimansku zajednicu

Opis

Imajući u vidu okolnosti u kojima se nalazimo mi muslimani u Americi, gdje se nekada desi da neki musliman bude ubijen, ispaljuje se vatra na džamije, napadaju se pokrivene žene na ulicama, vrijeđaju se muslimaski učenici u školama i fakultetima, muslimani se otpuštaju sa posla, a to sve zbog postupaka nekih muslimana koji su u glavnom gradu vršili rušilačke akcije. Želimo da znamo da li nam je dozvoljeno izostavljanje namaza u džematu, kakav je stav za žene koje su pokrivene, i da li da ostavimo oblačenje islamske nošnje?

Vaše mišljenje