Učešće muslimana zajedno sa nemuslimanima na izborima

Opis

Da li je dozvoljeno muslimanu koji živi u nemuslimanskoj državi da sudjeluje u parlamentarnim izborima?

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Opširni opis

Učešće muslimana zajedno sa nemuslimanima na izborima

] Bosanski – Bosnian – بوسني [

www.islamqa.info

Prijevod:

Senad Muhić

Revizija:

Ersan Grahovac

2014 - 1435

﴿مشاركة المسلم في الانتخابات مع غير المسلمين﴾

« باللغة البوسنية »

موقع الإسلام – سؤال وجواب

ترجمة:

سناد موهيتش

مراجعة:

أرسان غراهوفاتس

2014 - 1435

Učešće muslimana zajedno sa nemuslimanima na izborima

Pitanje:

Da li je dozvoljeno muslimanu koji živi u nemuslimanskoj državi da sudjeluje u parlamentarnim izborima?

Odgovor:[1]

Hvala Allahu.

Ovo je jedno od pitanja idžtihada i odgovor na to pitanje zavisi od odnosa koristi i štete koje to glasanje može proizvesti.

Ako su koristi veće od štete onda je dozvoljeno glasati, u suprotnom nije.

Imajući u vidu ovo, propis glasanja se razlikuje od mjesta do mjesta i od osobe do osobe. Nekada je sudjelovanje na izborima u određenoj državi korisno za muslimane, dok u drugoj državi nije. To isto važi i za osobe.

ﷻ‬ vezi učešća muslimana za izborima zajedno sa nemuslimanima, udruženje islamskih učenjaka (el-medžme'u-l-fikhijj) je donijelo sljedeću odluku:

„Hvala Allahu, i neka su salavat i selam na Poslanika, Muhammeda i njegove ashabe, a zatim:

Vijeće islamskih učenjaka (El-medžme'u-l-fikhijj) je na svojoj 19. sjednici održanoj u Mekki, od 22-27 ševvala 1428. godine, što odgovara 3-8 novembra 2007., razmatralo pitanje glasanja muslimana zajedno sa nemuslimanima. Ovo se pitanje razmatralo i na šesnaestoj sjednici ovog Vijeća od 21-26 ševvala 1422, ali na njemu nije donesena odluka, pa je odgođeno. Nakon svega onoga što je na sastanku iznešeno, Vijeće je donijelo sljedeću odluku:

1. Sudjelovanje muslimana zajedno sa nemuslimanima na izborima u nemuslimanskim zemljama je pitanje šerijatske politike čiji propis zavisi od odnosa koristi i štete koja proizilazi iz glasanja. Fetva po ovom pitanju se mjenja shodno mjestu, vremenu i stanju.

2. Dozvoljeno je muslimanu da sudjeluje u glasanju ukoliko kod njega preovlada mišljenje da će se putem tih izbora donijeti neka korist islamu i muslimanima u toj državi, da će se stanje muslimanskih manjina popraviti, da će i oni imati priliku da utiču u promjeni zakona i da će moći sarađivati sa pobornicima pravde i istine. Sve ovo zahtjeva ispunjavanje sljedećih principa:

Prvo: Onaj ko sudjeluje u izborima mora imati za cilj doprinošenja koristi muslimanima i odstranjivanje štete od njih.

Drugo: Kod muslimana koji izlazi na izbore treba da preovladava mišljenje da će taj izlazak donijeti pozitivne učinke i korist muslimanima u toj državi, da će njihovi zahtjevi stići do onih koji odlučuju, te da će se njihova prava, i vjerska i svaka druga poštivati.

Treće: Sudjelovanje u ovim izborima ne smije biti uzrokom popuštanja u vjeri i njenom praktikovanju.

Allah je taj koji uputu i uspjeh daje i neka su salavat i selam na Muhammeda, njegovu porodicu i ashabe.“

Islam, pitanja i odgovori

[1] Vidjeti: Razumijevanje demokratije u islamu.