Nedaće mezara su keffaret za loša djela vjerniku

Vaše mišljenje