Koliki je uticaj kamate u savremenim bankama?

Vaše mišljenje