Kakav je porpis rada u bankama koje posluju kamatom?

Vaše mišljenje