Dali je Hadždž obavezna na onom ko ima duga?

Vaše mišljenje