Šta je dokaz da islam ima pet ruknova?

Vaše mišljenje