Šta je dokaz iz Kur’ana i sunneta da je primanje dva šehadeta šart?

Vaše mišljenje