Šta je dokaz iz Kur’ana i sunneta da je ihlas ili iskrenost šart?

Vaše mišljenje