Šta da radi žena koja je u menstrualnom ciklusu tokom Lejletu-l-kadra?

Opis

Šta može da radi žena koja ima menstrualni ciklus u noći Lejletu-l-kadra? Da li može povećati broj svojih dobrih djela, tako što će se zaokupirati ibadetom? Ako je odgovor potvrdan, kakvi su to onda ibadeti koje može da čini u toj noći?

Vaše mišljenje