Šta da radi žena koja je u menstrualnom ciklusu tokom Lejletu-l-kadra?

Opis

Šta može da radi žena koja ima menstrualni ciklus u noći Lejletu-l-kadra? Da li može povećati broj svojih dobrih djela, tako što će se zaokupirati ibadetom? Ako je odgovor potvrdan, kakvi su to onda ibadeti koje može da čini u toj noći?

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Opširni opis

Šta da radi žena koja je u menstrualnom ciklusu tokom Lejletul-kadra

] Bosanski – Bosnian – بوسني [

www.islamqa.info

Prijevod:

Senad Muhić

Senad Crnkić

Revizija:

Ersan Grahovac

2013 - 1434

﴿ ماذا يمكن للحائض أن تفعل في ليلة القدر﴾

« باللغة البوسنية »

موقع الإسلام – سؤال وجواب

ترجمة:

سناد موهيتش

سناد تسرنكتش

مراجعة:

أرسان غراهوفاتس

2013 - 1434

Šta da radi žena koja je u menstrualnom ciklusu tokom Lejletu-l-kadra?

Pitanje:

Šta može da radi žena koja ima menstrualni ciklus u noći Lejletu-l-kadra? Da li može povećati broj svojih dobrih djela, tako što će se zaokupirati ibadetom? Ako je odgovor potvrdan, kakvi su to onda ibadeti koje može da čini u toj noći?

Odgovor:

Hvala Allahu.

Žena koja je u tom periodu može da obavlja sve ibadete osim namaza, posta, tavafa oko Ka'be i i'tikafa u mesdžidu.

Prenosi se od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da bi on u zadnjih deset dana mjeseca ramazana oživio noć ibadetom.

Aiša, radijallahu anha, veli: „Kada bi nastupila zadnja trećina (zadnjih deset dana mjeseca ramazana), Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bi pritegao pojas[1], oživio noć i probudio svoju porodicu.“[2]

Oživljavanje noći nije vezano samo za namaz, nego obuhvata sve ibadete, i tako su učenjaci to i protumačili.

Hafiz Ibn Hadžer veli: „Oživio noć“ tj. ne bi spavao, nego bi provodio vrijeme u ibadetima.“

Imam En-Nevevi kaže: „Znači, proveo bi cijelu noć budan, klanjajući ili čineći druga djela mimo namaza.“

Autor djela Avnu-l-Ma'bud kaže: „Znači, oživio bi noć namazom, zikrom i učenjem Kur'ana.“

Najboljii ibadet u noći Lejletu-l-kadra jeste noćni namaz (ar. El-Kijam), i zato je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Ko provede noć Lejletu-l-kadra u namazu vjerujući i nadajući se nagradi bit će mu oprošteni svi prijašnji grijesi.“[3]

Kada znamo da je ženi u menstrualnom ciklusu zabranjeno klanjati, onda je ona u mogućnosti da oživi ovu noć drugim ibadetima mimo namaza, poput:

1. Čitanja Kur'ana napamet ili gledanjem u mushaf, ali bez dodirivanja. Tom prilikom je u mogućnosti da obuče rukavice, da stranice prevrće olovkom itd. Treba napomenuti da korice Kur'ana, kada je dodir u pitanju, uzimaju propis samog Kur'ana;

2. Zikra poput: subhanallah, la ilahe illallah, elhamdulillah i slično tome, poput Allahu ekber, subhanallah ve bi hamdihi, subhanellahi-l-azim itd.;

3. Istigfara ili traženja oprosta od Allaha riječima estagfirullah;

4. Dove, koju treba mnogo činiti Allahu Uzvišenom, tražeći od Njega dobro ovog i onog svijeta, jer je dova jedan od najboljih ibadeta, štaviše, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: „Dova je ibadet.“[4]

Dakle, žena u periodu menstruacije je u mogućnosti da čini ove ibadete i mnoge druge mimo onih zabranjenih koji su već spomenuti.

Molimo i tražimo od Allaha da nas uputi ka onome što On voli i čime je On zadovoljan, te da od nas primi dobra djela.

[1] Ovo znači dvije stvari: odstupanje od žena i seksualnog odnosa s njima, kao i ozbiljnost i trud da se noć Lejletul-kadr što više provede u ibadetu.

[2] Bilježe Buharija, br. 2024., i Muslim, br. 1174.

[3] Bilježe Buharija, br. 1901., i Muslim, br.760.

[4] Bilježi Et-Tirmizi, br. 2895., a Albani ga je ocijenio vjerodostojnim u knjizi Sahihu-t-tirmizi, br. 2370.