Da li su korisniji medicinski lijekovi ili učenje rukje

Opis

Savremena medicina liječi bolesti samo materijalnim lijekovima, pa da li da se time zadovoljimo ili da koristimo i rukje (učenje Kur’ana i dova kao lijek) i koji od ta dva načina je bolji?

Vaše mišljenje