Da li su dva ezana za džumu namaz novotarija ?

Vaše mišljenje