Čitajte Kur’an u flash formatu www.quranflash.com/en/quranflash.html

Čitajte Kur’an u flash formatu www.quranflash.com/en/quranflash.html

Opis

Od sada ste u mogućnosti da čitate Kur’an na vašim ekranima i to u flash formatu.

Opširni opis

Vaše mišljenje