CD izabranih dawetskih materijala za nemuslimane – engleski

Opis

Ovo izdanje je produkt stranice, u njemu smo izabrali najbolje dawetske materijale koje su odgovarajuće da se predstave nemuslimanima.

Upute džuzeva Kur’ana
Vaše mišljenje