Prevod Kur’ana na ruski jezik - Fatiha i Amme džuz

Prevod Kur’ana na ruski jezik - Fatiha i Amme džuz

Opis

Riječ je o programu prevoda Kur’ana na ruski jezik - Fatiha i Amme džuz, a CD je, u biti, produkt Kompleksa Kralja Fahda za štampanje Mushafa pri Medini. CD je jednostavan za koristiti i slušati, poseban je po rivajetu Hafs od Asima s više učača. Također, u mogućnosti ste slušati (za one koji znaju ruski) prevod na ruskom, uz mogućnost ponavaljanja ajeta ili određen broj ajeta kako bi izgovor bio bolji a hifz jači. Ovo zadnje je dobro došlo za djecu. Inače, CD je namjenjen za svakog muslimana koji želi da nauči Fatihu i Amme džuz, a pogotovo onima koji znaju ruski jezik kao bi spoznali značenja ajeta.

Da biste mogli instalirati ovaj CD, downloadujte ga u potpunosti (sve dijelove stavite u jedan folder), zatim kliknite na (ru_CD_Quran.part1.rar), a zatim setup.exe i to je to.

Ako želite spržiti CD kako biste uručili svakom ko ima potrebu za njim, učinite ovako:
Obilježite sve .rar foldere, zatim ih extraktujte putem programa Winrar i spržite na CD.

Vaše mišljenje