• Ruski

  RAR

  Riječ je o programu prevoda Kur’ana na ruski jezik - Fatiha i Amme džuz, a CD je, u biti, produkt Kompleksa Kralja Fahda za štampanje Mushafa pri Medini. CD je jednostavan za koristiti i slušati, poseban je po rivajetu Hafs od Asima s više učača. Također, u mogućnosti ste slušati (za one koji znaju ruski) prevod na ruskom, uz mogućnost ponavaljanja ajeta ili određen broj ajeta kako bi izgovor bio bolji a hifz jači. Ovo zadnje je dobro došlo za djecu. Inače, CD je namjenjen za svakog muslimana koji želi da nauči Fatihu i Amme džuz, a pogotovo onima koji znaju ruski jezik kao bi spoznali značenja ajeta. Da biste mogli instalirati ovaj CD, downloadujte ga u potpunosti (sve dijelove stavite u jedan folder), zatim kliknite na (ru_CD_Quran.part1.rar), a zatim setup.exe i to je to. Ako želite spržiti CD kako biste uručili svakom ko ima potrebu za njim, učinite ovako: Obilježite sve .rar foldere, zatim ih extraktujte putem programa Winrar i spržite na CD.

 • Ruski

  RAR

  Program Ruknovi imana na ruskom jeziku sadrži određen broj tematskih članaka oko šest ruknova imana, čiji spomen je došao u hadisu Džibrila: 1) Vjerovanje u Allaha. 2)Vjerovanje u meleke. 3)Vjerovanje u Knjige. 4)Vjerovanje u Posanike. 5)Vjerovanje u Sudnji dan. 6)Vjerovanje u kader, dobar i loš. CD ima posebnost izlaganja članaka, kao posjedovanje istih u dva oblika DOC i PDF. Da biste mogli instalirati ovaj CD, downloadujte ga u potpunosti (sve dijelove stavite u jedan folder), zatim kliknite na (ru_cd_arkan_al-iman-.part1.rar), a zatim EMAN.exe i to je to. Ako želite spržiti CD kako biste uručili svakom ko ima potrebu za njim, učinite ovako: Obilježite sve .rar foldere, zatim ih extraktujte putem programa Winrar i spržite na CD.

 • Ruski

  RAR

  CD sadrži audio čitanje 40 nevevijevih hadisa na arapskom jeziku, a zatim kratki komentar značenja hadisa, također, na arapskom i ruskom. Foldere je moguće spržiti na CD zajedno sa auto-run-om.

 • Engleski

  RAR

  Ovo izdanje je produkt stranice, u njemu smo izabrali najbolje dawetske materijale koje su odgovarajuće da se predstave nemuslimanima.

Stranica : 1 - Od : 1
Vaše mišljenje