Sadaka - 1

Opis

Lijep video prikaz hadisa koji podstiču na sadaku.

Vaše mišljenje