Sira (Biografija) Poslanika sallallahu alejhi ve sellem (05) Početak objave

Sira (Biografija) Poslanika sallallahu alejhi ve sellem (05) Početak objave

Opis

Počela se spuštati objava… „Čitaj“, – rekao je: „Ja ne znam da čitam.“ Ponovo je rekao: „Čitaj“, i drugi put ga čvrsto stegnuo. „Čitaj“, – ponovo je odgovorio: „Ja ne znam da čitam.“ Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, se prepao. Ko mu je to došao? Kakvo mu je to stvorenje došlo? Šta se ovo dešava? Govori mu „Čitaj“, a on ne zna da čita. „Ja ne znam da čitam“, kaže mi: „Čitaj,“ – a ja ne znam da čitam. Tada je Džibril, alejhis-selam, Ruhul-Emin, počeo da uči prve ajete iz Kur’ana.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu