Sira (Biografija) Poslanika sallallahu alejhi ve sellem (20) Pohod na Benu Kurejza

Sira (Biografija) Poslanika sallallahu alejhi ve sellem (20) Pohod na Benu Kurejza

Opis

Pleme Benu Kurejza je totalno izdalo Poslanika i sarađivalo sa mnogobošcima Mekke, nakon čega je usljedila pravedna kazna za njih po Allahovom zakonu.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Naučna klasifikacija: