Ruhu-l-ajat - Tvoji roditelji su vrata Dženneta pa ih iskoristi dobročinstvom prema njima

Prijevod: Senad Crnkić

Opis

„Gospodar tvoj zapovijeda da se samo Njemu klanjate i da roditeljima dobročinstvo činite. Kad jedno od njih dvoje, ili oboje, kod tebe starost dožive, ne reci im ni: ’Uh!’ - i ne podvikni na njih, i obraćaj im se riječima poštovanja punim. Budi prema njima pažljiv i ponizan i reci: ’Gospodaru moj, smiluj im se, oni su mene, kad sam bio dijete, njegovali!’“ (El-Isra, 23 – 24.)

Vaše mišljenje