Allahova lijepa imena - El-Gafur - Onaj koji mnogo prašta

Prijevod: Mirza Musić

Revizija: Senad Muhić

Opis

Ovaj kratki video se bavi pojašnjavanjem Allahovog imena (El-Gafur) koje je srcima ljudi jedno od najbližih imena, te pojašnjava da su vrata oprosta uvijek otvorena.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Naučna klasifikacija: