Allahova lijepa imena - El-Hafiz - Zaštitnik

Prijevod: Mirza Musić

Revizija: Senad Muhić

Opis

U ovom kratkom video sadržaju se pojašnjava značenje Allahovog imena (El-Hafiz) i uticaj i tragovi tog imena na srce čovjeka i njegove organe.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Naučna klasifikacija: