Η νηστεία στο Ισλάμ

Περιγραφή

Αυτό το άρθρο αναφέρεται στους κανόνες της νηστείας κατά το μήνα του Ραμαζανιού (στο Ισλάμ) και τα πλεονεκτήματά της.

Download
Στέιλτε email στον Υπεύθυνο της ιστοσελίδας

Κατηγορίες: