Η νηστεία στο Ισλάμ

Περιγραφή

Αυτό το άρθρο αναφέρεται στους κανόνες της νηστείας κατά το μήνα του Ραμαζανιού (στο Ισλάμ) και τα πλεονεκτήματά της.

Download
Στέιλτε email στον Υπεύθυνο της ιστοσελίδας